Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0981897771
 • Nguyễn Thị Sữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0962731029
  • Email:
   uyenhoanbui@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0911086689
  • Email:
   thuhamnleduan@gmail.com
 • Dương Thị Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0169691766
  • Email:
   duongdieptrung@gmail.com