Trường được quy hoạch khuôn viên hợp lí có 6.300m2. có 12 phòng học, 1 phòng âm nhạc