Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường MN Cẩm Duệ , thuộc huyện Cẩm Xuyên, Tĩnh Hà Tĩnh, tiền thân là trường mầm non bán công Cẩm Duệ được thành lập năm 2001.Từ năm 2005 trở về trước trường mn Lê Duẩn chỉ là những lớp học nhờ tại hội quán thôn xóm nên chất lượng các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ chưa có hiệu quả. TRong những năm gần đây nhà trường đã được sự quan tâm của Đảng Ủy, chính quyền địa phương và con cháu của Cố Tổng Bí Thư Lê Duẩn đã đầu tư kinh phí xây dựng trường Mn nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ và đồng thời xây dựng trường môi trường cảnh quan Xanh - Sạch _ đẹp. Đến thàng 01 năm 2003 trường mn Cẩm Duệ chính thức chuyển đổi thành trường mn Bán công lập. Đến tháng 02 năm 2013 trường mn Cẩm Duệ được đổi tên thành trường Mn Lê Duẩn.